CÀLCUL MENTAL

Treballam a classe el càlcul mental utilitzant la ruleta d’operacions.
Comentaris