PROJECTE DELS ANIMALS

 Repassam els continguts treballats a projecte.

Comentaris