PROJECTE

Aquesta setmana repassam continguts de projecte, que també podeu anar practicant a casa:

- Animals salvatges i domèstics.

- Tipus d’alimentació: carnívors, herbívors i omnívors.

- Hàbitat: terrestres, aquàtics i aeris.

- Naixement: ovípars i vivípars.
Comentaris