MATEMÀTIQUES: DESENES I UNITATS

 Aquesta setmana hem començat a treballar les desenes, aprofitant la numeració del 10 al 20. 
Comentaris