MATES

 Treballam la descomposició del 10 amb policubs:
Comentaris