En Joan MiquelPodem coneixer-mos molt millor a través d'objectes diaris dels nostres companys! 

Comentaris