TREBALLAM EN EQUIP


Ahir començàrem el nostre centre d’ 'interès sobre el COS HUMÀ.

Haviem de retallar trossos de revista per a montar el cos d’'una persona però... a l’'hora de la veritat, ens va costar moltíssim treballar en equip: posar-nos d’acord, respectar el que volien els companys...

Per això, avui a valors hem treballat, perquè considerava què era el moment, el valor del TREBALL EN EQUIP.

El treball en equip ens fa créixer a tots, ens ensenya moltíssims valors, ens deixa conèixer millor els nostres companys, i a noltros mateixos!

Visualitzam un vídeo molt conegut:
 LA TORTUGA I LA LLEBRE.


Ens adonam que tots tenim coses en les que destacam però, coses en les que destaquen altres i que en podem aprendre d’'ells.

La nostra feineta avui és:
En parelles, dibuixar la mà del company i després retallar-la i decorar-la per poder penjar-la a la classe i veure sempre que som un EQUIP.
A una altre mà posarem:

·     Què és el millor per jo del treball en equip?
 Ens han surtit idees precioses com:

poder estar junts, ajudar, compartir, escoltar els altres...

Comentaris