EL COS HUMÀ

Hem posat en marxa una tasca enriquida sobre el cos humà.

Volem saber-ne moltes coses, volem fer molta feina… i tenim moltes idees.

Per això, el primer què feim és ordenar aquestes idees i veure quins són els nostres coneixements previs sobre el tema.

Farem molta feina per aprenentatge cooperatiu, en petits grups què aniran canviant per poder aprendre de tots i també, per aprendre a treballar amb els companys i posar en marxa els valors que tant demanam.

Després de crear una figura humana a partir de revistes i anomenar les parts que coneixem, anirem passa a passa, bocinet a bocinet del cos per treballar-ho.
Ara ja treballam les parts de la cara, els reflexes dels sentiments a la cara i … els sentits!


Comentaris